POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Jako Administrator Danych przywiązujemy szczególną uwagę do poszanowania prywatności klientów korzystających z usług Centrum odRODZENIA. W każdym momencie służymy wyjaśnieniami, dotyczącymi prywatności.
 2. Adres:
  Centrum
  Siedziba: ul. Konstantynowska 34, 94-303 Łódź
  tel. e-mail: kontakt@centrum–odrodzenia.pl
 3. W celu ochrony danych osobowych powierzonych nam przez klientów stosujemy odpowiednie środki organizacyjne i techniczne. Żyjemy w dynamicznie zmieniającym się świecie, więc zobowiązujemy się, że stosowane przez nas zabezpieczania będą systematycznie przeglądane, tak by prawa lub wolności klientów nie były zagrożone.
 4. Nigdy nie przekroczymy granic wyznaczonych nam przez zgodę klientów czy przepisy prawa. Przetwarzanie odbywać się będzie zawsze na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Poz. 1000).
 5. Danych zebranych od klientów Centrum odRODZENIA nie wykorzystamy bez ich wiedzy i zgody w innym celu i na pewno nie przekażemy ich nikomu bez wyraźnej dyspozycji, chyba, że przepisy prawa będą stanowić inaczej. W ograniczonym zakresie możemy je udostępnić m.in. dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim, pocztowym tylko po to, by zrealizować usługi. Danych nie będziemy przekazywać poza teren Unii Europejskiej.
 6. W każdym przypadku klient ma prawo dostępudo swoich danych osobowych, ich kontroli, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
 7. Każdorazowo od woli klientów będzie zależało, ile danych nam przekażą w rozmowie i jakimi metodami będziemy się kontaktować. Od decyzji klientów zależy zatem zakres danych jakie przetwarzamy. Minimalny zestaw danych to: imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, telefon kontaktowy, uwarunkowania zdrowotne, preferencje żywieniowe, rozkład dnia codziennego, adres email.
 8. Propozycje od firm współpracujących, mające na celu dostarczenie klientom informacji, próbek produktów, umożliwiają przekazanie informacji handlowej tylko tym klientom, którzy wyrazili na to wyraźną zgodę. Niewykluczone, że zorganizujemy jakiś konkurs.
 9. Osobom, które zechcą pomóc nam budować wizerunek godnego polecenia centrum i zdecydują się przekazać nam zdjęcia z: kuracji dietetycznej przed i po, zdjęcia uczestnictwa w szkole rodzenia, chętnie z nich z skorzystamy, ale tylko w takim zakresie, na jaki klienci udzielą zgody.
 10. Jako przedsiębiorcy musimy przetwarzać dane klientów w celu wypełnienia obowiązków podatkowych.
 11. Korzystając z programów partnerów klienci mogą być poproszeni o okazanie dokumentu w celu ustalenia tożsamości i naliczenia rabatów od cen usług – to obowiązki narzucone umowami współpracy.
 12. Dane klientów będziemy przetwarzać tak długo, jak zechcą być z nami i do czasu, aż rozliczymy się z wzajemnych zobowiązań.
 13. W czasie przetwarzania używamy technologii. Analizujemy skład ciał i układamy diety, używając oprogramowania. W czasie tego procesu stosujemy anonimizację, bo dbamy o poufność danych. Cenimy sobie kontakt osobisty, dlatego nie zamierzamy stosować profilowania.

 

Magdalena Mikołajczyk
Marta Zarębska

COPYRIGHTS 2021 CENTRUM odRODZENIA
REALIZACJA: JVID Media